Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Wyłączna wina, a podział majątku? Nierówne udziały w majątku wspólnym?.

 

 

Orzeczenie winy któregoś z małżonków nie rzutuje na sposób podziału majątku dorobkowego między nimi.

 

Musimy pamiętać o tym, że w przypadku gdy w sprawie o rozwód jedna ze stron wnosi o orzeczenie winy współmałżonka i z przeprowadzonego przez Sąd postępowania dowodowego wynika, iż przyczyną rozpadu małżeństwa był nałóg hazardowy czy alkoholowy i w związku z tym małżonek ten trwonił wspólny majątek, to strona niewinna ma prawo w postępowaniu związanym o podział majątku wnioskować, by przeprowadzono dowód z akt sprawy rozwodowej i wnosić o orzeczenie przez Sąd nierównych udziałów w majątku dorobkowym – wspólnym powołując się na te okoliczności, które Sąd oceni w sprawie o podział majątku wspólnego.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 43 kro oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Od wniosku o podział majątku pobiera się opłatę w wysokości 1.000 złotych.

Jeśli strony zgodnie wnoszą o podział majątku opłata wynosi 300 złotych.

Są to opłaty stałe, bez względu na wartość majątku wspólnego stron postepowania podlegającego podziałowi.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi