Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Sprawy karne

Prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego w tym również prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń (zwłaszcza sprawy karne o przestępstwa skarbowe, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko mieniu, życiu, zdrowiu, czci).

Występujemy i reprezentujemy naszych Klientów przed organami ścigania i sądami w charakterze:

 • obrońcy podejrzanego, oskarżonego
 • pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
 • powoda cywilnego

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania tj.:

 1. przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (w ramach dochodzenia i śledztwa),
 2. w trakcie całego postępowania przed sądami wszystkich instancji, również w postępowaniach nadzwyczajnych o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu, o ułaskawienie oraz kasacyjnym,
 3. na etapie postępowania wykonawczego, (czyli po zakończeniu postępowania karnego prawomocnym wyrokiem skazującym), m.in. w sprawach o:
 • warunkowe odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty
 • umorzenie kosztów i opłat sądowych
 • umorzenie postępowania wykonawczego
 • wydanie wyroku łącznego
 • udzielenie przerwy w odbyciu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Reprezentujemy także interesy osób pokrzywdzonych, (jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego i prywatnego). Zapewniamy pokrzywdzonym prawidłowy przebieg postępowania karnego oraz możliwość uzyskania słusznego odszkodowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa karnego oraz przepisy prawa cywilnego.

Prowadzimy także sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Nasze działania obejmują w szczególności prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego, aktywny udział w sprawie, sporządzanie pism procesowych m.in. zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, a także przygotowywanie pisemnych opinii prawnych.

Przejdź do paska narzędzi