Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Sprawy administracyjne

Prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, w szczególności z dziedziny prawa budowlanego, prawa ubezpieczeń społecznych, rolnego, drogowego, z zakresu ordynacji podatkowej, gospodarki nieruchomościami, sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz sprawy o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Reprezentujemy swoich Klientów w toczących się postępowaniach przed organami administracji na każdym etapie postępowania administracyjnego m.in.:

  1. w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji (np. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę itp.)
  2. w postępowaniach odwoławczych od wszelkich decyzji administracyjnych przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, przed organami II instancji, przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
  3. w postępowaniach przed organami podatkowymi (Urzędami Skarbowymi i Urzędami Kontroli Skarbowej – m.in. w sprawach z zakresu ordynacji podatkowej oraz w sprawach odwołań od decyzji Urzędów Skarbowych)

Nasze działania w sferze prawa administracyjnego obejmują w szczególności prowadzenie spraw administracyjnych, sporządzanie odpowiednich wniosków, odwołań oraz skarg do sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także przygotowywanie pisemnych opinii prawnych.

Przejdź do paska narzędzi