Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (ART. 13 RODO)

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1-2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH) (DALEJ „RODO”) INFORMUJĘ, ŻE:

1.ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH KANCELARII JEST ADWOKAT DARIUSZ KUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ ADWOKACKĄ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ 10, TEL. 503 051 457, ADRES E-MAIL: DAREKUSZ@WP.PL, W ZWIĄZKU Z WYKONYWANYMI PRZEZ NIEGO CZYNNOŚCIAMI ADWOKACKIMI ZWIĄZANYMI Z POWIERZONĄ/POWIERZONYMI MU PRZEZ PANIĄ/PANA SPRAWĄ/SPRAWAMI.
2.PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKU USTAWOWEGO ZGODNIE Z ZASADAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 RODO i W ART. 6 USTAWY Z 26.05.1982r. PRAWO O ADWOKATURZE (T.J. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
3.ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ STOSOWNE PODMIOTY, URZĘDY, ORGANY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE OKREŚLONE PRZEPISAMI USTAW ZWIĄZANYCH Z DOKONYWANYMI CZYNNOŚCIAMI ADWOKACKIMI.
4.NIEDOPUSZCZALNE JEST PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.
5.W KAŻDEJ CHWILI PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH PRZETWARZANYCH. PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE W TYCH CELACH, CHYBA ŻE ISTNIEJĄ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PANI/PANA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB PANI/PANA DANE BĘDĄ NAM NIEZBĘDNE DO EWENTUALNEGO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.
6.PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WOBEC PANI/PANA.
7.ZGODNIE Z RODO PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWU DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO ŻĄDANIA POPRAWIENIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA TYCH DANYCH – PRZY UWZGLĘDNIENIU OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z RODO, W SZCZEGÓLNOŚCI Z ART. 17 UST. 3 RODO.
8.PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE Z TYM, ŻE ODMOWA ICH PODANIA MOŻE UTRUDNIĆ, ALBO UNIEMOŻLIWIĆ WYKONANIE OBOWIĄZKU WOBEC PANI/PANA.
9.PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB CZĘŚCIOWO ZAUTOMATYZOWANY.
10.W KAŻDEJ CHWILI PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, ALE COFNIĘCIE ZGODY NIE WPŁYWA NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO ZGODNIE Z PRAWEM, PRZED JEJ WYCOFANIEM. W PRZYPADKU, GDY RODO PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH MIMO COFNIĘCIA ZGODY DANE TE MOGĄ BYĆ DALEJ PRZETWARZANE.

ADW. DARIUSZ KUSZ,

BYDGOSZCZ 24.05.2018 r.

Przejdź do paska narzędzi