Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Odszkodowania

Wyspecjalizowaliśmy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobowiązanych do usunięcia szkody, a także w prowadzeniu spraw sądowych. Z własnego doświadczenia wiemy, że poszkodowani najczęściej uzyskują zbyt niskie, często śmieszne odszkodowanie, które nie prowadzi do pełnej likwidacji szkody, a wypłacona przez ubezpieczyciela kwota nie pozwalała na godziwe warunki życia.

Niestety poszkodowani w różnych wypadkach (komunikacyjnych, losowych itd.) najczęściej nie zdają sobie nawet sprawy z możliwości dochodzenia należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też renty jak i z wysokości realnych roszczeń z tego tytułu.

Dlatego właśnie w ramach odszkodowań oferujemy pomoc prawną na najwyższym poziomie, a w szczególności udzielamy porad prawnych, prowadzimy negocjacje, sporządzamy wezwania do zapłaty, przygotowujemy Klienta do przyszłego procesu oraz zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań przed sądami.

Prowadzimy także sprawy karne przeciwko sprawcom wypadków, których wynik często decyduje o możliwości i celowości prowadzenia sprawy cywilnej przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań:

 • poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym również w wypadkach komunikacji miejskiej (kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom),
 • poszkodowanym w wyniku błędu lekarskiego, skutkującego utratą zdrowia lub życia, w ramach, którego możliwe jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania oraz stałej renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb i kosztów utrzymania, czy też renty z tytułu utraty zdolności do pracy,
 • poszkodowanym w wyniku pogryzienia przez psa,
 • poszkodowanym w wypadkach podczas wykonywania pracy,
 • poszkodowanym w wypadkach losowych, np. w wyniku zalania mieszkania, pożaru, poślizgnięcia się w sklepie na śliskiej podłodze, w wyniku potknięcia się na nierównym chodniku, w wyniku wpadnięcia do niezabezpieczonego zsypu na węgiel,
 • poszkodowanym w wyniku prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym, czy też w wyniku prac związanych z uprawą roli,
 • poszkodowanym w wyniku naruszenia ich dóbr osobistych,
 • poszkodowanym, gdy ubezpieczyciel zaniża należne im odszkodowanie albo odmawia jego wypłacenia,
 • poszkodowanym, których mienie np. samochód został uszkodzony lub zniszczony, w różnych okolicznościach (przez padający grad),
 • przeciwko osobom bezumownie korzystającym z mienia, np. z nieruchomości gruntowej, lokalowej.

Naszym Klientom pomagamy uzyskać:

  1. Odszkodowanie, m.in.:

a) za poniesioną szkodę o charakterze majątkowym,
b) za koszty leczenia, opieki, rehabilitacji poniesione w związku z wypadkiem komunikacyjnym bądź wypadkiem losowym,
c) za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej,
e) za utracone w wyniku wypadku zarobki,
f) z tytułu umowy ubezpieczenia OC (zniszczenie, uszkodzenie pojazdu, odzieży, koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu),
g) z tytułu umowy ubezpieczenia AC (gdzie w zależności od treści zawartej umowy wypłacane jest odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, niemożliwości ustalenia sprawcy lub też uszkodzeń wynikających z winy ubezpieczonego),

 1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, za ból i cierpienie doznane w wypadku,
 2. Rentę na przyszłość z tytułu ponoszenia zwiększonych potrzeb, rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny, rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Zajmujemy się także dochodzeniem i egzekwowaniem roszczeń odszkodowawczych wobec banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz organów Państwa. Staramy się wygrywać sprawy już na etapie przedsądowym, a gdy nie jest to możliwe pomagamy w gromadzeniu odpowiednich dowodów i reprezentujemy Państwa przed sądem

Przejdź do paska narzędzi