Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Bezpłatna Pomoc Prawna dla Bydgoszczan PODSTAWOWE INFORMACJE

W mieście Bydgoszczy, działa 7 punktów, w których adwokaci i radcowie prawni udzielają nieodpłatnych porad prawnych. Każdy punkt bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje przez 12 godzin codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 19:00.W celu skorzystania z pomocy prawnej nie trzeba się wcześniej umawiać, wystarczy odwiedzić jeden z wymienionych poniżej puntów i skorzystać z fachowej pomocy prawnej, a w razie pytań proszę dzwonić pod numer tel. 503 051 457.

Porady prawne udzielane są w punktach znajdujących się na osiedlu Leśnym, na Bartodziejach, Kapuściskach, Błoniu, Bielawach, Szwederowie i w Nowym Fordonie (os. Bajka), m.in:

 • Dawne Biuro Meldunkowe Nr 2
  ul. 11 Listopada 15, 85-643 Bydgoszcz
 • Biuro Meldunkowe Nr 3
  ul. Okrzei 2, 85-317 Bydgoszcz
 • MDK Nr 2
  ul. Leszczyńskiego 42, 85–137 Bydgoszcz
 • Zespół Szkół Nr 9
  ul. Cicha 59, 85-650 Bydgoszcz
 • ROPS „Fordon”
  ul. J. Porazińskiej 9, 85-792 Bydgoszcz

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

1. Osobie, która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat (uprawnienie do skorzystania z pomocy wykazuje się przedkładając dokument stwierdzający tożsamość).

2. Kobiecie w ciąży.

3. Posiadaczowi ważnej Karty Dużej Rodziny (ważna karta).

4. Kombatantom (zaświadczenie lub ważna legitymacja).

5. Weteranom (zaświadczenie lub ważna legitymacja).

6. Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. (Osoba składa oświadczenie.)Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. (Należy przedłożyć decyzję o przyznaniu świadczenia i złożyć oświadczenie, że nie wydano wobec tej osoby decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy:

1) prawa rodzinnego,

2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3) prawa cywilnego,

4) prawa karnego,

5) prawa administracyjnego,

6) prawa ubezpieczeń społecznych,

7) prawa pracy,

8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255).

Gorąco zapraszamy Państwa do korzystania z darmowych porad prawnych.

Przejdź do paska narzędzi