Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Kategoria: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA – JAK WYPEŁNIĆ – WZÓR – MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

WZÓR OŚWIADCZENIA O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA DOSTĘPNY JEST NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ W SĄDACH – W BIURZE PODAWCZYM, BĄDŹ W PUNKCIE INFORMACYJNYM DANEGO SĄDU – W FORMIE PAPIEROWEJ. OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM SKŁADAMY W SYTUACJI GDY NIE STAĆ NAS NA UISZCZENIE OPŁATY SĄDOWEJ OD POZWU, OD WNIOSKU, GDY WNOSIMY O […]

Czytaj dalej

JAK UIŚCIĆ OPŁATĘ, SPOSOBY UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH? ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

      SPOSOBY UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 marca 2016 r.w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM § 2. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie: 1)  bezgotówkowej: a)  na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się […]

Czytaj dalej

POZEW O ROZWÓD, JAKA JEST OPŁATA OD POZWU W SPRAWIE O ROZWÓD, SEPARACJĘ?

Zgodnie z ustawą ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o: 1)  rozwód; 2)  separację; W sprawie o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera […]

Czytaj dalej

JAKA JEST OPŁATA ZA ODPIS PRAWOMOCNEGO WYROKU, POSTANOWIENIA, ORZECZENIA, OPŁATA ZA KOPIĘ, KSEROKOPIĘ WYROKU

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 2 ust. […]

Czytaj dalej

JAKA JEST OPŁATA SĄDOWA OD POZWU, WNIOSKU, APELACJI, ZAŻALENIA, SPRZECIWU – WYSOKOŚĆ

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 2 ust. […]

Czytaj dalej

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – KRK, jak je uzyskać?

Kto może złożyć wniosek? Każdy – osobiście albo przez pełnomocnika. Jak uzyskać zaświadczenie z KRK o osobie? Pobierz i wypełnij zapytanie o udzielenie informacji o osobie– otwórz plik w nowym oknie. Zapłać za wydanie informacji. Złóż wniosek wraz z potwierdzeniem płatności w dowolnym punkcie informacyjnym. Tu znajdziesz listę punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego– otwórz plik w […]

Czytaj dalej

Termin sądowy wypada w sobotę, niedzielę lub święto?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). Zgodnie z przepisami terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego(Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe lub w […]

Czytaj dalej

Wyłączna wina, a podział majątku? Nierówne udziały w majątku wspólnym?.

    Orzeczenie winy któregoś z małżonków nie rzutuje na sposób podziału majątku dorobkowego między nimi.   Musimy pamiętać o tym, że w przypadku gdy w sprawie o rozwód jedna ze stron wnosi o orzeczenie winy współmałżonka i z przeprowadzonego przez Sąd postępowania dowodowego wynika, iż przyczyną rozpadu małżeństwa był nałóg hazardowy czy alkoholowy i […]

Czytaj dalej

Podział majątku na sprawie rozwodowej?

Najczęściej podział majątku  dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu w drodze umowy przed notariuszem, albo w drodze odrębnego postępowania sądowego. Możliwe jest jednak przeprowadzanie podziału majątku dorobkowego małżeńskiego już w samym postępowaniu rozwodowym. Przeprowadzenie podziału majątku w sprawie rozwodowej jest uzależnione, od tego, czy w ocenie Sądu przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje zwłoki postępowania. Sprowadza […]

Czytaj dalej

Czy rozwód przeprowadzony za granicą jest ważny i skuteczny w Polsce?

      Odpowiadając na zadane pytanie wskazuję, iż Rozwód za granicą nie jest skuteczny w Polsce bez dopełnienia odpowiednich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej rozwód uzyskany w kraju należącym do Unii Europejskie (za wyjątkiem Danii). Złożenie wniosku we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego doprowadzi do naniesienie na akt […]

Czytaj dalej
Przejdź do paska narzędzi