Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

ALIMENTY-POZEW-WZÓR

 

Bydgoszcz, dnia …………………………….

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich 

ul. Grudziądzka 45

85-131 Bydgoszcz

 

Powód: ………………………………..

…………………………………………….

(imię, nazwisko, adres małoletniego)

Pesel …………………………………………………………

W imieniu którego występuje 

matka/ojciec

………………………………………………

……………………………………………..

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu)

Pesel ………………………………………………………….

 

Pozwany: ……………………………..

…………………………………………….

(imię, nazwisko, adres i nr telefonu)

Pesel ………………………………………………………….

Wartość przedmiotu sporu: 6000 złotych = 500 zł x 12 miesięcy (słownie …………………………..)

 

POZEW O ALIMENTY

W imieniu małoletniego wnoszę o:

 1. Zasądzenie na rzecz małoletniej/go od pozwanego/ej, tytułem alimentów, kwoty po ………….złotych miesięcznie, za okres od dnia ……………… bądź od dnia wniesienia pozwu, płatnych do dnia 10-tego każdego następującego po sobie miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki;
 2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na termin rozprawy,
 3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
 4. Obciążenie pozwanego kosztami procesu.

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

(podpis osoby składającej)

Załączniki:

 1. Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka
 2. wykaz kosztów utrzymania dziecka
 3. zaświadczenie o zarobkach matki/ojca (osoby składającej pozew)
 4. odpis pozwu z załącznikami

 

 

WSKAZÓWKI DO POZWU O ALIMENTY

KTO SKŁADA
 • Pozew wnosi osoba uprawniona przeciwko osobie zobowiązanej zobowiązani/uprawnieni są wobec siebie krewni w linii prostej (dziadkowie-rodzice/dzieci-wnuki) oraz rodzeństwo, 
 • pozew może wnieść w imieniu uprawnionego jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun, kurator) 
SĄD WŁAŚCIWY
 • Pozew wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, na której rzecz maja być zasądzone alimenty 
 • jeśli już toczy się sprawa o rozwód lub separację – żądanie alimentów przedstawia się w tym postępowaniu przed sądem okręgowym 
W JAKIM CELU
 • Pozew o alimenty wnosi się celem uzyskania środków utrzymania, tj. środków pieniężnych lub innych, np. rzeczowych oraz środków wychowania 
W JAKIEJ SYTUACJI NALEŻY ZŁOŻYĆ
 • Brak jest terminu do wytoczenia powództwa o alimenty, 
 • sprawa o alimenty toczyć się może wielokrotnie między tymi samymi osobami, 
 • w razie tzw. zmiany stosunków można ponownie wnieść powództwo przeciwko tej samej osobie 
W JAKI SPOSÓB
 • W pozwie należy dowieść swych potrzeb oraz stanu niedostatku (tylko gdy nie pozywa dziecko rodzica), 
 • należy również wykazać możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego, 
 • należy załączyć oryginały odpisów aktów stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami sporu, 

ponadto: 

  • PIŚMIE NALEŻY WSKAZAĆ!!!! 
 • sąd do którego jest kierowane 
 • nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby wnoszącej pozew lub jej pełnomocnika, 
 • własnoręczny podpis osoby wnoszącej pozew, 
 • oświadczenia, dowody, wnioski etc., 
 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.)

 

PAMIĘTAJ!!!

 • składając pismo do sądu: PRZYGOTUJ ZAWSZE JEDEN EGZEMPLARZ DLA SĄDU 
 • ZŁÓŻ PO JEDNYM EGZEMPLARZU POZWU DLA KAŻDEJ INNEJ OSOBY (SĄ TO TZW ODPISY POZWU), 
 • PAMIĘTAJ O EGZEMPLARZU DLA SIEBIE – NA KTÓRYM SĄD POTWIERDZI WNIESIENIE POZWU, 
 • JEŚLI WNOSISZ PISMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY – WYŚLIJ LIST POLECONY – ZACHOWAJ DOWÓD NADANIA PISMA 
 • KAŻDY ZOSTAWIONY W SĄDZIE EGZEMPLARZ POZWU WINIEN MIEĆ KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW 
 • W EGZEMPLARZU POZWU KIEROWANYM DLA SĄDU ZŁÓŻ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (AKTÓW STANU, UMÓW I INNYCH OŚWIADCZEŃ, FAKTUR, RACHUNKÓW itd.), 
OPŁATA
 • Osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych zwolniona jest od kosztów sądowych, 
NASTĘPNE KROKI
 • Jeśli pozew spełnia warunki formalne sąd doręczy odpis pozwu z załącznikami przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy 
911 komentarzy - Dodaj komentarz
 • Myrna -

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good gains. If you know of any please share.
  Cheers!

  Feel free to surf to my web site :: calibet
  online (Myrna)

 • Dodaj komentarz

  Przejdź do paska narzędzi