Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE, ODPOWIEDZIALNOŚCI I SKAZANIE BEZ ROZPRAWY, CZY WARTO?

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE I SKAZANIE BEZ PRZEPROWADZANIA ROZPRAWY, CZYM JEST I KOMU ORAZ KIEDY SIĘ OPŁACA?

Kodeks postępowania karnego przewiduje dwie możliwości dobrowolnego poddania się represji karnej. 

  1. Pierwsza możliwość wynika z art. 335  § 1 k.p.k. i daje możliwość poddania się karze na etapie postępowania przygotowawczego, pod warunkiem że  oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,  postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. W takim przypadku prokurator, zamiast aktu oskarżenia,  występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, przy uwzględnieniu interesów pokrzywdzonego, przy czym nie jest potrzebna zgoda pokrzywdzonego na złożenie takiego wniosku. W przypadku złożenia takiego wniosku Sąd wyznacza posiedzenie, na którym rozstrzygnięty zostanie wniosek. W większości przypadków Sąd przychyla się do wniosku prokuratora. (Oskarżony  poddając się dobrowolnie karze na etapie postępowania przygotowawczego opiera się na porozumieniu zawartym między nim a prokuratorem i tym samym rezygnuje z możliwości dokonania oceny jego czynu przez sąd).
  2. Druga możliwość dobrowolnego poddania się karze wynika z art. 387 k.p.k.zgodnie z którym sąd może uwzględnić  wniosek oskarżonego o skazane bez przeprowadzenia postępowania dowodowego  złożony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. W tym przypadku, przestępstwo zarzucone oskarżonemu musi być zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie mogą budzić wątpliwości, a cele postępowania muszą zostać osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, uwzględnienie wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony. (złożenie takiego wniosku w Sądzie powoduje, iż  Sąd nie rozważa kwestii winy, stopnia zawinienia, zwraca jedynie uwagę na wymiar kary.

ZATEM CZY WARTO PODDAĆ SIĘ DOBROWOLNIE KARZE?

To czy warto poddać się dobrowolnie karze zależy to od indywidualnej sytuacji sprawcy. Istnieją przypadki, kiedy zdecydowanie warto dobrowolnie poddać się karze – zwłaszcza w przypadku sprawców uprzednio  karanych, sprawców przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym.

Często jest to sposób korzystnego, a przede wszystkim przewidywalnego wyroku – w zasadzie pewność tego co cię czeka.

Za każdym razem  podejrzany czy oskarżony, przed podjęciem decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze, powinien mieć zapewnioną pomoc adwokata – obrońcy, który właściwie oceni sytuację procesową klienta, w sposób rzetelny i fachowy przedstawi możliwości obrony, co pozwoli na zapewnienie pełnej ochrony  interesu  podejrzanego (oskarżonego w postępowaniu karnym).

Dobrowolne poddanie się karze i tym samym uzyskanie skazania bez rozprawy daje możliwość szybkiego zakończenia większości spraw karnych.

Instytucja dobrowolnego poddania się karze pozwala na szybkie zakończenie postępowania, bez przeprowadzania częstokroć długotrwałej fazy postępowania dowodowego, pozwala oszczędzić oskarżonemu czas i ograniczyć stres związany z całym postępowaniem karnym, które może potrwać kilka miesięcy, a nawet lat, więc warto przemyśleć ten sposób zakończenia postępowania.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi