Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

SKARGI I WNIOSKI

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. Nr 92, poz 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

– w formie pisemnej, drogą pocztową lub składane w Biurze Podawczym

– poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie prezesa Sądu Rejonowego

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wyciąg z Ustawy o ustroju sądów powszechnych rozdział 5a, art. 41a-41e  – tryb rozpatrywania skarg i wniosków otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. Dz.U. Nr 92 poz 524– tryb rozpatrywania skarg i wniosków otwiera się w nowym oknie.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi