Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

POZEW O ROZWÓD, JAKA JEST OPŁATA OD POZWU W SPRAWIE O ROZWÓD, SEPARACJĘ?

Zgodnie z ustawą ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:

1)  rozwód;

2)  separację;

W sprawie o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

1)  zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;

2)  zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy

rodzicielskiej;

3)  separację na zgodne żądanie małżonków;

4)  zniesienie separacji;

5)  zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia owstąpieniu

w związek małżeński;

6)  zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu

stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Opłatę należy uiścić wraz z pismem wnoszony do sądu.

W przypadku braku należnej opłaty sądy wzywa stronę do jej uiszczenia w terminie 7 dni po rygorem zwrotu pisma. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona sąd zwraca pismo, które nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

W trudnej sytuacji materialnej strona może się starać o zwolnienie od opłaty – od kosztów sądowych w całości lub w części – w  tym celu należy złożyć do sądu w pozwie lub w osobnym piśmie wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych w całości lub w części i złożyć oświadczenie, iż nie stać Cię na uiszczenie tej opłaty i dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie ostanie rodzinnym oraz dokumenty potwierdzające zarobki i wydatki, dokumentację medyczną, trudną sytuację, kredyty, itp.

Opłatę można wnieść:
1. w formie znaków opłaty sądowej – można je kupić w kasie sądu i następnie nakleić na 1 stronę pozwu;
2. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu;
3. w formie przelewu na rachunek bankowy właściwego sądu, potwierdzenie przelewu należy załączyć do pozwu.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi