Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

JAKA JEST OPŁATA ZA ODPIS PRAWOMOCNEGO WYROKU, POSTANOWIENIA, ORZECZENIA, OPŁATA ZA KOPIĘ, KSEROKOPIĘ WYROKU

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 2 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (art. 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) – można ją uiścić w znakach opłaty sądowej, lub na konto sądu do którego wnosimy dane pismo.

Zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii (opłata kancelaryjna).

  • opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt : poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenie ze stwierdzeniem wykonalności – 6,00 złotych za każdą rozpoczęta stronicę wydanego dokumentu – JEŻELI WYROK MA DWIE STRONY OPŁATA WYNOSI 12 ZŁ.
  • opłata za kopię dokumentu znajdującego się w aktach sprawy – 1,00 zł za każdą rozpoczęta stronicę wydanego dokumentu.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi